Varslingstjeneste

I forbindelse med den nye åpenhetsloven er Berika food AS pliktig til å rapportere egen aktsomhetsvurdering. Vi ønsker at dere som interessenter fyller ut egen aktsomhetsvurdering i dette systemet. For spørsmål ta kontakt med leverandør på telefon +47 46298666.